Tel.: +420 382 585 232
|
|
|
|
|
|
|
|
REGISTRACE PACIENŮ SLUŽBY

Při život ohrožujících stavech neprodleně volejte zdravotnickou záchrannou službu na lince

155 a dbejte pokynů operátora.

 

Objednávání pacientů probíhá denně v průběhu celých ordinačních hodin

na telefonu: +420 382 585 232

 

V době naší nepřítomnosti (např. dovolená) nás zastupuje lékař, který bude uveden

v aktualitách.

 

KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

AKTUALITY

PRAKTICKÉ INFORMACE
Po Út St Čt

ORDINAČNÍ HODINY

Modrá    -   OBJEDNANÍ   PACIENTI!!!   (tj.   neakutní zdravotní       problémy,       preventivní       prohlídky, předoperační         vyšetření,         prohlídky         do zaměstnání,    řidičské    průkazy,    zbrojní    průkazy, zdravotní   průkazy,   lázně,   bezmocnosti,   invalidní důchody,      vyšetření      ke      sportovní      činnosti, potvrzení      ke      studiu,      výpisy      ze      zdravotní dokumentace    apod.)    Prosíme    pacienty,    aby    se objednávali   s   dostatečným   časovým   předstihem minimálně 1–2 týdny předem!!!   
Žlutá    - Telefonické   konzultace   a   telefonické   sdělování laboratorních výsledků na tel.č. +420 382 585 232  
Červená    -   Akutní   pacienti   +   odběry   krve   (mimo středu)     V     této     době     přijímá     lékař     POUZE pacienty,   kteří   mají   NÁHLE   VZNIKLÉ   (AKUTNÍ) ZDRAVOTNÍ   OBTÍŽE   (teploty,   příznaky   angíny, chřipky,     náhle     vzniklé     bolesti,     otoky     atd.) Pacienti,    kteří    NEMAJÍ    tyto    akutní    zdravotní obtíže   prosíme,   aby   se   s   dostatečným   časovým předstihem      minimálně      1–2      týdny      předem objednali.
OBJEDNÁVÁNÍ   PACIENTŮ   DENNĚ   V   PRŮBĚHU   CELÝCH   ORDINAČNÍCH   HODIN   NA TEL. +420 382 585 232 NEBO NA E-MAILU jabkopraktik@gmail.com
8:00 10:00   						  8:00 10:00 8:00 10:00   						  8:00 10:00 10:00 12:00   						  10:00 12:30 10:00 12:00   						  10:00 12:00 13:00 15:00 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00
!!! DOVOLENÁ !!! Ve   dnech   3.9.   -   7.9.2018   bude   ordinace   mimo provoz.      POUZE      V      PŘÍPADĚ      AKUTNÍCH ZDRAVOTNÍCH       OBTÍŽÍ       zastupuje       MUDr. Pučelíková        Miroslava,        Sažinova        888/11, Milevsko,   od   8:00   do   12:00.   NUTNO   PŘEDEM ZAVOLAT    SESTŘIČCE    NA    TEL.:    382552039 NEBO   382553160   !!.   Další   možností   je   navštívit LPS    na    poliklinice    Milevsko    nebo    nemocnici Písek/Tábor. Děkujeme za pochopení.
12:00 - 13:30 	  12:00 - 13:30 	  12:00 - 13:30 	  12:00 - 13:00
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ
  LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
Tel.:   +420   382   585   232
REGISTRACE PACIENŮ SLUŽBY

Při život ohrožujících stavech neprodleně volejte zdravotnickou záchrannou službu na lince

155 a dbejte pokynů operátora.

 

Objednávání pacientů probíhá denně v průběhu celých ordinačních hodin

na telefonu: +420 382 585 232

 

V době naší nepřítomnosti (např. dovolená) nás zastupuje lékař, který bude uveden

v aktualitách.

 

KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257
PRAKTICKÉ INFORMACE
Po Út St Čt
Modrá      -     OBJEDNANÍ     PACIENTI!!!     (tj.     neakutní zdravotní         problémy,         preventivní         prohlídky, předoperační    vyšetření,    prohlídky    do    zaměstnání, řidičské   průkazy,   zbrojní   průkazy,   zdravotní   průkazy, lázně,    bezmocnosti,    invalidní    důchody,    vyšetření    ke sportovní    činnosti,    potvrzení    ke    studiu,    výpisy    ze zdravotní   dokumentace   apod.)   Prosíme   pacienty,   aby se    objednávali    s    dostatečným    časovým    předstihem minimálně 1–2 týdny předem!!!   
Žlutá    -   Telefonické   konzultace   a   telefonické   sdělování laboratorních výsledků na tel.č. +420 382 585 232  
Červená     -    Akutní    pacienti    +    odběry    krve    (mimo středu)    V    této    době    přijímá    lékař    POUZE    pacienty, kteří   mají   NÁHLE   VZNIKLÉ   (AKUTNÍ)   ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE     (teploty,     příznaky     angíny,     chřipky,     náhle vzniklé   bolesti,   otoky   atd.)   Pacienti,   kteří   NEMAJÍ   tyto akutní      zdravotní      obtíže      prosíme,      aby      se      s dostatečným     časovým     předstihem     minimálně     1–2 týdny předem objednali.
OBJEDNÁVÁNÍ      PACIENTŮ      DENNĚ      V      PRŮBĚHU CELÝCH   ORDINAČNÍCH   HODIN   NA   TEL.   +420   382   585 232 NEBO NA E-MAILU jabkopraktik@gmail.com
10:00 12:00   						  10:00 12:30 10:00 12:00   						  10:00 12:00 13:00 15:00
15:00 - 18:00  
15:00 - 18:00 8:00 10:00   						  8:00 10:00 8:00 10:00   						  8:00 10:00
!!! DOVOLENÁ !!! Ve   dnech   3.9.   -   7.9.2018   bude   ordinace   mimo provoz.     POUZE     V     PŘÍPADĚ     AKUTNÍCH ZDRAVOTNÍCH     OBTÍŽÍ     zastupuje     MUDr. Pučelíková      Miroslava,      Sažinova      888/11, Milevsko,      od      8:00      do      12:00.      NUTNO PŘEDEM    ZAVOLAT    SESTŘIČCE    NA    TEL.: 382552039      NEBO      382553160      !!.      Další možností     je     navštívit     LPS     na     poliklinice Milevsko nebo nemocnici Písek/Tábor. Děkujeme za pochopení.
12:00   -   13:30  
12:00   -   13:30  
12:00   -   13:30  
12:00   -   13:00  
AKTUALITY
ORDINAČNÍ HODINY