Tel.: +420 382 585 232
|
|
|
|
|
|
|
|
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

INVALIDNÍ DŮCHOD

Jak postupovat při žádosti o invalidní důchod? Nejprve navštivte místně příslušnou pobočku České správy sociálního zabezpečení, kde sepíšete žádost o invalidní důchod. Kromě předložení základních identifikačních dokumentů budete muset vyplnit profesní dotazník a doložit všechny náležitosti, které mají souvislost se žádostí. Protože invalidní důchod je formou důchodového pojištění, musíte k tomu, aby Vám byla vyplacena dávka, splnit příslušné podmínky. K nejdůležitějším podmínkám patří mít tzv. „odpracované roky“ nebo mít „započitatelnou dobu“ pro pojištění. Tam patří například studium (dle aktuálních právních předpisů do této doby nebude započítáno studium na vysoké škole), dále mateřská dovolená, základní vojenská služba, určitá doba registrace na úřadu práce, atd.. Tuto dobu budete muset doložit. Jako doklad o zaměstnání slouží zápočtový list. Kromě toho se budete muset podrobit podrobnému lékařskému vyšetření u svého praktického lékaře. Ten posléze vyplní žádost, doloží veškeré odborné nálezy a odešle je České správě sociálního zabezpečení, kde proběhne posouzení žádosti.
Veškeré informace týkající se této problematiky naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.
Tel.:   +420   382   585   232
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

INVALIDNÍ DŮCHOD

Jak postupovat při žádosti o invalidní důchod? Nejprve navštivte místně příslušnou pobočku České správy sociálního zabezpečení, kde sepíšete žádost o invalidní důchod. Kromě předložení základních identifikačních dokumentů budete muset vyplnit profesní dotazník a doložit všechny náležitosti, které mají souvislost se žádostí. Protože invalidní důchod je formou důchodového pojištění, musíte k tomu, aby Vám byla vyplacena dávka, splnit příslušné podmínky. K nejdůležitějším podmínkám patří mít tzv. „odpracované roky“ nebo mít „započitatelnou dobu“ pro pojištění. Tam patří například studium (dle aktuálních právních předpisů do této doby nebude započítáno studium na vysoké škole), dále mateřská dovolená, základní vojenská služba, určitá doba registrace na úřadu práce, atd.. Tuto dobu budete muset doložit. Jako doklad o zaměstnání slouží zápočtový list. Kromě toho se budete muset podrobit podrobnému lékařskému vyšetření u svého praktického lékaře. Ten posléze vyplní žádost, doloží veškeré odborné nálezy a odešle je České správě sociálního zabezpečení, kde proběhne posouzení žádosti.
Veškeré informace týkající se této problematiky naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.